logo logo-mission logo logo logo-mission

Villages having no. of Household with Kuccha wall and Kuccha roof

District Name Total Number Of Villages Count of Villages With < 20% % Count of Villages Wit 20-40% % Count of Villages Wit >40% to 60% % Count of Villages With>60% to 80% % Count of Villages With >80% %
All India 107837 49649 46.04 21867 20.28 13470 12.49 10000 9.27 12851 11.92
State Total 2058 1935 94.02 89 4.32 21 1.02 6 0.29 7 0.34
AMRITSAR (27) 131 125 95.42 6 4.58 0 0 0 0 0 0
BARNALA (605) 28 27 96.43 1 3.57 0 0 0 0 0 0
BATHINDA (28) 48 48 100 0 0 0 0 0 0 0 0
FARIDKOT (29) 46 46 100 0 0 0 0 0 0 0 0
FATEHGARH SAHIB (30) 70 67 95.71 2 2.86 1 1.43 0 0 0 0
FAZILKA (651) 66 64 96.97 2 3.03 0 0 0 0 0 0
FIROZEPUR (31) 126 105 83.33 12 9.52 5 3.97 2 1.59 2 1.59
GURDASPUR (32) 176 167 94.89 8 4.55 1 0.57 0 0 0 0
HOSHIARPUR (33) 247 221 89.47 19 7.69 5 2.02 0 0 2 0.81
JALANDHAR (34) 108 100 92.59 7 6.48 0 0 0 0 1 0.93
KAPURTHALA (35) 84 78 92.86 4 4.76 2 2.38 0 0 0 0
LUDHIANA (36) 156 143 91.67 7 4.49 2 1.28 3 1.92 1 0.64
MANSA (37) 41 40 97.56 1 2.44 0 0 0 0 0 0
MOGA (38) 60 60 100 0 0 0 0 0 0 0 0
NAWANSHAHR (40) 79 79 100 0 0 0 0 0 0 0 0
PATHANKOT (662) 68 64 94.12 4 5.88 0 0 0 0 0 0
PATIALA (41) 171 166 97.08 4 2.34 1 0.58 0 0 0 0
RUPNAGAR (42) 117 110 94.02 3 2.56 3 2.56 1 0.85 0 0
SANGRUR (43) 99 94 94.95 4 4.04 0 0 0 0 1 1.01
S.A.S Nagar (608) 58 56 96.55 2 3.45 0 0 0 0 0 0
SRI MUKTSAR SAHIB (39) 40 38 95 1 2.5 1 2.5 0 0 0 0
Tarn Taran (609) 39 37 94.87 2 5.13 0 0 0 0 0 0