logo logo-mission logo logo logo-mission

Villages having no. of Household with Kuccha wall and Kuccha roof

District Name Total Number Of Villages Count of Villages With < 20% % Count of Villages Wit 20-40% % Count of Villages Wit >40% to 60% % Count of Villages With>60% to 80% % Count of Villages With >80% %
All India 107837 49649 46.04 21867 20.28 13470 12.49 10000 9.27 12851 11.92
State Total 1120 1029 91.88 67 5.98 15 1.34 5 0.45 4 0.36
AMBALA (58) 141 120 85.11 12 8.51 5 3.55 4 2.84 0 0
BHIWANI (59) 102 100 98.04 2 1.96 0 0 0 0 0 0
FARIDABAD (60) 8 8 100 0 0 0 0 0 0 0 0
FATEHABAD (61) 32 26 81.25 4 12.5 2 6.25 0 0 0 0
GURUGRAM (62) 36 34 94.44 1 2.78 1 2.78 0 0 0 0
HISAR (63) 23 22 95.65 1 4.35 0 0 0 0 0 0
JHAJJAR (64) 63 62 98.41 0 0 0 0 0 0 1 1.59
JIND (65) 8 6 75 2 25 0 0 0 0 0 0
KAITHAL (66) 30 28 93.33 1 3.33 1 3.33 0 0 0 0
KARNAL (67) 47 37 78.72 9 19.15 1 2.13 0 0 0 0
KURUKSHETRA (68) 40 26 65 11 27.5 2 5 0 0 1 2.5
MAHENDRAGARH (69) 84 83 98.81 1 1.19 0 0 0 0 0 0
MEWAT (604) 66 61 92.42 5 7.58 0 0 0 0 0 0
PALWAL (619) 63 60 95.24 3 4.76 0 0 0 0 0 0
PANCHKULA (70) 52 45 86.54 5 9.62 2 3.85 0 0 0 0
PANIPAT (71) 26 22 84.62 2 7.69 1 3.85 0 0 1 3.85
REWARI (72) 108 106 98.15 1 0.93 0 0 0 0 1 0.93
ROHTAK (73) 29 27 93.1 1 3.45 0 0 1 3.45 0 0
SIRSA (74) 35 34 97.14 1 2.86 0 0 0 0 0 0
SONIPAT (75) 40 38 95 2 5 0 0 0 0 0 0
YAMUNANAGAR (76) 87 84 96.55 3 3.45 0 0 0 0 0 0