logo logo-mission logo logo logo-mission

Villages Where No. of households mobilized into SHGs

District name Total Number Of Villages >=80% % 50%-80% % 25%-50% % < 25% %
All India 107837 12021 11.15 16740 15.52 17414 16.15 61662 57.18
State Total 2058 13 0.63 22 1.07 56 2.72 1967 95.58
AMRITSAR (27) 131 0 0 0 0 1 0.76 130 99.24
BARNALA (605) 28 0 0 0 0 0 0 28 100
BATHINDA (28) 48 0 0 0 0 1 2.08 47 97.92
FARIDKOT (29) 46 0 0 0 0 2 4.35 44 95.65
FATEHGARH SAHIB (30) 70 1 1.43 1 1.43 0 0 68 97.14
FAZILKA (651) 66 0 0 0 0 0 0 66 100
FIROZEPUR (31) 126 0 0 0 0 2 1.59 124 98.41
GURDASPUR (32) 176 4 2.27 4 2.27 14 7.95 154 87.5
HOSHIARPUR (33) 247 0 0 2 0.81 2 0.81 243 98.38
JALANDHAR (34) 108 2 1.85 0 0 2 1.85 104 96.3
KAPURTHALA (35) 84 0 0 2 2.38 3 3.57 79 94.05
LUDHIANA (36) 156 3 1.92 0 0 0 0 153 98.08
MANSA (37) 41 0 0 0 0 0 0 41 100
MOGA (38) 60 0 0 0 0 0 0 60 100
NAWANSHAHR (40) 79 0 0 0 0 0 0 79 100
PATHANKOT (662) 68 0 0 0 0 2 2.94 66 97.06
PATIALA (41) 171 0 0 3 1.75 8 4.68 160 93.57
RUPNAGAR (42) 117 0 0 0 0 5 4.27 112 95.73
SANGRUR (43) 99 0 0 1 1.01 5 5.05 93 93.94
S.A.S Nagar (608) 58 0 0 0 0 2 3.45 56 96.55
SRI MUKTSAR SAHIB (39) 40 1 2.5 1 2.5 0 0 38 95
Tarn Taran (609) 39 2 5.13 8 20.51 7 17.95 22 56.41