logo logo-mission logo logo logo-mission

State : PUNJAB (3)

Back

Villages Where No. of households mobilized into SHGs

District name Total Number Of Villages >=80% % 50%-80% % 25%-50% % < 25% %
All India 110747 12789 11.55 17337 15.65 17850 16.12 62771 56.68
State Total 2090 13 0.62 22 1.05 57 2.73 1998 95.6
AMRITSAR - 27 131 0 0 0 0 1 0.76 130 99.24
BARNALA - 605 28 0 0 0 0 0 0 28 100
BATHINDA - 28 48 0 0 0 0 1 2.08 47 97.92
FARIDKOT - 29 46 0 0 0 0 2 4.35 44 95.65
FATEHGARH SAHIB - 30 75 1 1.33 1 1.33 1 1.33 72 96
FAZILKA - 651 68 0 0 0 0 0 0 68 100
FIROZEPUR - 31 126 0 0 0 0 2 1.59 124 98.41
GURDASPUR - 32 177 4 2.26 4 2.26 14 7.91 155 87.57
HOSHIARPUR - 33 251 0 0 2 0.8 2 0.8 247 98.41
JALANDHAR - 34 116 2 1.72 0 0 2 1.72 112 96.55
KAPURTHALA - 35 84 0 0 2 2.38 3 3.57 79 94.05
LUDHIANA - 36 156 3 1.92 0 0 0 0 153 98.08
MANSA - 37 41 0 0 0 0 0 0 41 100
MOGA - 38 61 0 0 0 0 0 0 61 100
NAWANSHAHR - 40 80 0 0 0 0 0 0 80 100
PATHANKOT - 662 69 0 0 0 0 2 2.9 67 97.1
PATIALA - 41 176 0 0 3 1.7 8 4.55 165 93.75
RUPNAGAR - 42 119 0 0 0 0 5 4.2 114 95.8
SANGRUR - 43 99 0 0 1 1.01 5 5.05 93 93.94
S.A.S Nagar - 608 58 0 0 0 0 2 3.45 56 96.55
SRI MUKTSAR SAHIB - 39 42 1 2.38 1 2.38 0 0 40 95.24
Tarn Taran - 609 39 2 5.13 8 20.51 7 17.95 22 56.41