logo logo-mission logo logo logo-mission

Status of Mission Antyodaya GP in Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan

Block Name Gram Panchayat Name Download
Block GP Download
BAJALI (2489) BAMUNKUCHI (105591)
BAJALI (2489) DUMURIA (105596)
BAJALI (2489) TIHU-DEKHATA (105607)
CHENGA (2493) CHENGA MUSALMANPARA (105645)
PAKABETBARI (2498) DAKHIN BETBARI (105691)
PAKABETBARI (2498) DAKHIN PAKA (105692)
PAKABETBARI (2498) DAKHIN PASCHIM BETBARI (105693)
PAKABETBARI (2498) DAKHIN PUB PAKA (105694)
PAKABETBARI (2498) MADHYA BETBARI (105695)
PAKABETBARI (2498) PASCHIM BETBARI (105696)
PAKABETBARI (2498) PASCHIM PAKA (105697)
PAKABETBARI (2498) PUB BETBARI (105698)
PAKABETBARI (2498) UTTAR BETBARI (105699)
PAKABETBARI (2498) UTTAR PUB BETBARI (105700)
RUPOSHI (2499) KALGACHIA (105705)