logo logo-mission logo logo logo-mission

Status of Mission Antyodaya GP in Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan

Block Name Gram Panchayat Name Download
Block GP Download
AGOMANI (2549) HALAKURA (106090)
CHAPAR SALKOCHA (2552) BAHALPUR (106123)
CHAPAR SALKOCHA (2552) BARUNITARA BOTORDOL (106124)
CHAPAR SALKOCHA (2552) CHIRAKUTA (106126)
CHAPAR SALKOCHA (2552) DHIRERCHAR TARANGAPUR (106127)
CHAPAR SALKOCHA (2552) FALIMARI KRISHNAKALI (106128)
CHAPAR SALKOCHA (2552) GERAVITA (106129)
CHAPAR SALKOCHA (2552) HATIPOTA (106130)
CHAPAR SALKOCHA (2552) PUKHURIPARA (106131)
CHAPAR SALKOCHA (2552) PUTHIMARI (106132)
CHAPAR SALKOCHA (2552) RANGAMATI (106133)
CHAPAR SALKOCHA (2552) SALKOCHA (106134)
CHAPAR SALKOCHA (2552) TILAPARA (106125)
MANKACHAR (2559) KUCHNIMARA JORDANGA (106204)