logo logo-mission logo logo logo-mission

Status of Mission Antyodaya GP in Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan

Block Name Gram Panchayat Name Download
Block GP Download
ALGAPUR (2586) ALGAPUR (106516)
ALGAPUR (2586) BAKRIHAWAR (106517)
ALGAPUR (2586) BASHBARI (106518)
ALGAPUR (2586) CHANDIPUR (106519)
ALGAPUR (2586) CHIPARSANGAN (106520)
ALGAPUR (2586) KALINAGAR (106521)
ALGAPUR (2586) MOHANPUR (106522)
ALGAPUR (2586) MOHANPUR - BURNIBREAS (106523)
ALGAPUR (2586) NORTH-NARAINPUR (106524)
ALGAPUR (2586) PANCHGRAM (106525)
ALGAPUR (2586) SYEDBOND (106526)
ALGAPUR (2586) UTTAR KANCHANPUR (106527)
ALGAPUR (2586) WEST- MOHANPUR (106528)
HAILAKANDI (2587) MATIJURI - PAIKAN (106536)
LALA (2589) AENAKHAL (106551)
LALA (2589) BORBOND (106552)
LALA (2589) BOWERGHAT (106553)
LALA (2589) CHANDRAPUR (106554)
LALA (2589) DHOLCHERRA - BILAIPUR (106555)
LALA (2589) JOSNABAD - UMEDNAGAR (106556)
LALA (2589) KOIYA - RAMCHANDI (106557)
LALA (2589) LALACHERRA - BERNERPUR (106558)
Data Not Uploaded
LALA (2589) LALAMUKH (106559)
LALA (2589) MAHMADPUR - JOYKRISHNAPUR (106560)
Data Not Uploaded
LALA (2589) MONACHERRA (106561)
LALA (2589) NIMAICHANDPUR (106562)
LALA (2589) NISCHINTAPUR (106563)
LALA (2589) NIZVERNERPUR - SARBANANDAPUR (106564)
LALA (2589) PURBAKITTARBOND - RAJYESWARPUR (106565)
LALA (2589) RAJYESWARPUR (106566)
LALA (2589) SUDARSHANPUR - KALACHERRA (106567)
Data Not Uploaded
LALA (2589) TANTOO - DHANIPUR (106568)