logo logo-mission logo logo logo-mission

Status of Mission Antyodaya GP in Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan

Block Name Gram Panchayat Name Download
Block GP Download
BAJIAGAON (2656) AMLAKHI (107111)
BAJIAGAON (2656) BAJIAGAON (107112)
BAJIAGAON (2656) BHARAGURI (107118)
BAJIAGAON (2656) KANUWAMARI (107115)
BAJIAGAON (2656) KHATOWAL (107113)
Data Not Uploaded
BAJIAGAON (2656) KUHUMTOLI (107114)
Data Not Uploaded
BAJIAGAON (2656) MOWAMARI (107116)
Data Not Uploaded
BAJIAGAON (2656) NIZ BHELEUGURI (107117)
BAJIAGAON (2656) RANGAGARA (107119)
BAJIAGAON (2656) SAMAGURI (107120)
BAJIAGAON (2656) SUTARGAON (107121)
Data Not Uploaded
BAJIAGAON (2656) UDMARI (107122)
Data Not Uploaded
BARHAMPUR (2657) BALIJURI (107123)
Data Not Uploaded
BARHAMPUR (2657) BAMUNI (107124)
BARHAMPUR (2657) BARBARI (107125)
BARHAMPUR (2657) BARHAMPUR (107126)
BARHAMPUR (2657) CHAPANALA (107127)
BARHAMPUR (2657) HALOWAGAON (107128)
BARHAMPUR (2657) KATONIGAON (107129)
BARHAMPUR (2657) NIZ CHALCHALI (107130)
BARHAMPUR (2657) PURANIGUDAM (107131)
BARHAMPUR (2657) SUTARGAON (107132)
BARHAMPUR (2657) URIAGAON (107133)
BINAKANDI (2659) AKASHIGANGA (107148)
BINAKANDI (2659) AKSEKPATHAR (107149)
BINAKANDI (2659) AMBARI (107150)
BINAKANDI (2659) BALIRAM (107151)
BINAKANDI (2659) BARBALI (107153)
BINAKANDI (2659) BARHAWAR (107152)
BINAKANDI (2659) BHELOUGURI PATHAR (107154)
BINAKANDI (2659) BURUNGATOLI (107155)
BINAKANDI (2659) CHANGMAJI (107158)
BINAKANDI (2659) CHARINGPATHAR (107156)
BINAKANDI (2659) CHOWDHURI BAZAR (107160)
Data Not Uploaded
BINAKANDI (2659) DOBOKA (107161)
BINAKANDI (2659) JAMUNA (107162)
BINAKANDI (2659) JAMUNAMUKH (107163)
BINAKANDI (2659) JOYNAGAR (107164)
BINAKANDI (2659) KAPASHBARI (107165)
BINAKANDI (2659) KOROIONI (107166)
BINAKANDI (2659) MURAJAR (107167)
BINAKANDI (2659) NA-GAYAPAM (107168)
BINAKANDI (2659) NAMATI (107169)
BINAKANDI (2659) NILBAGAN (107170)
BINAKANDI (2659) SAMARALI (107159)
BINAKANDI (2659) SARLOCK (107157)
BINAKANDI (2659) SUTARGAON (107171)
DOLONGGHAT (2661) HATIJUJUWA (107185)
DOLONGGHAT (2661) JAMUGURI KUJIDAH (107186)
DOLONGGHAT (2661) KUNDOLI (107249)
Data Not Uploaded
DOLONGGHAT (2661) MAJ JAJORI (107188)
Data Not Uploaded
DOLONGGHAT (2661) NIZ HATICHUNG (107189)
Data Not Uploaded
DOLONGGHAT (2661) PAGHALI (107043)
Data Not Uploaded
DOLONGGHAT (2661) RAIDONGIA (107190)
Data Not Uploaded
LAOKHOWA (2668) AMBAGAN (107269)
LAOKHOWA (2668) BHATIAKHALI (107270)
LAOKHOWA (2668) BHURBANDHA (107271)
LAOKHOWA (2668) KATHPARA (107272)
LAOKHOWA (2668) KAWOIMARI (107273)
LAOKHOWA (2668) LAILURI (107274)
LAOKHOWA (2668) LAWKHOWA (107275)
LAOKHOWA (2668) MAGURMARI (107276)
Data Not Uploaded
LAOKHOWA (2668) SALPARA (107277)
LAOKHOWA (2668) SINGIMARI (107278)
LAOKHOWA (2668) TUBUKIJARANI (107279)
RAHA (2673) AMSOI (107310)
RAHA (2673) AMTALA (107311)
RAHA (2673) BAGULAJAN (107312)
RAHA (2673) CHAPARMUKH (107313)
Data Not Uploaded
RAHA (2673) DAKHIN JAJIAL (107314)
RAHA (2673) DIGHALDARI (107315)
RAHA (2673) DIGHALIATI (107316)
RAHA (2673) GHAHI (107317)
RAHA (2673) HATBOR (107318)
RAHA (2673) KAMARGAON (107319)
RAHA (2673) MAGURGAON (107320)
RAHA (2673) PHULAGURI (107321)
RAHA (2673) PRAMILA (107322)
RAHA (2673) RANTHALI (107324)
RAHA (2673) SAHARI (107325)
RAHA (2673) SALMARA (107326)