logo logo-mission logo logo logo-mission

State : GUJARAT (24) >> District : AMRELI (439)

Back

Status of Mission Antyodaya GP in Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan

Block Name Gram Panchayat Name Download
Block GP Download
AMRELI - 4060 FATTEPUR - 154989
AMRELI - 4060 KHIJADIYA RADADIYA - 155002
AMRELI - 4060 TARAVDA - 155030
BABRA - 4061 GARNI - 155044
BABRA - 4061 KHAMBHALA - 155055
BABRA - 4061 SUKHPAR - 155073
BAGASARA - 4062 MANEKVADA - 155101
BAGASARA - 4062 RAFALA - 155106
DHARI - 4063 AMBARDI-BHARAD - 155113
DHARI - 4063 DUDHALA - 155123
DHARI - 4063 LAKHAPADAR - 155148
JAFRABAD - 4064 BALANA - 155168
JAFRABAD - 4064 VARAHSVARUP - 155200
KHAMBHA - 4065 BHANIYA-DHAVADIYA - 155206
LATHI - 4067 AKALA - 155287
LILIA - 4068 HARIPUR - 155343
SAVERKUNDLA - 4070 AMBARDI - 155418
SAVERKUNDLA - 4070 AMRUTVEL - 155419
SAVERKUNDLA - 4070 DEDKADI - 155432
SAVERKUNDLA - 4070 KHADSALI - 155453
SAVERKUNDLA - 4070 SENJAL - 237185