logo logo-mission logo logo logo-mission

Status of Mission Antyodaya GP in Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan

Block Name Gram Panchayat Name Download
Block GP Download
BHAVNAGAR (4099) BHADI (157158)
BHAVNAGAR (4099) FARIYADKA (157165)
BHAVNAGAR (4099) JUNA RATANPAR (157170)
BHAVNAGAR (4099) KOBDI (157176)
BHAVNAGAR (4099) SHAMPARA (157195)
BHAVNAGAR (4099) SHEDHAVADAR (157197)
BHAVNAGAR (4099) SURKA (157200)
BHAVNAGAR (4099) VAVDI (157205)
GARIADHAR (4102) BELA (157327)
GARIADHAR (4102) FACHARIYA (157332)
GARIADHAR (4102) MANGADH (157340)
GARIADHAR (4102) MANVILAS (157343)
GARIADHAR (4102) PANASADA (157354)
GARIADHAR (4102) SURNAGAR (157368)
GARIADHAR (4102) VIRDI (157374)
GHOGHA (4103) AVANIYA (157375)
GHOGHA (4103) HOIDAD (157381)
GHOGHA (4103) KUDA (157387)
GHOGHA (4103) LAKADIYA (157389)
GHOGHA (4103) LAKHANKA (157390)
GHOGHA (4103) MAMASA (157391)
GHOGHA (4103) NESVAD (157397)
GHOGHA (4103) TAGDI (157403)
JESAR (275714) BEDA (157414)
JESAR (275714) BILA (157422)
JESAR (275714) DEPLA (157553)
JESAR (275714) HIPAVADLI (155443)
JESAR (275714) PA (157351)
JESAR (275714) PIPARADI (237184)
JESAR (275714) RABARIKA (155472)
JESAR (275714) TOL SALDI CHOTILA (157525)
MAHUVA (4104) BELAMPAR (157415)
MAHUVA (4104) BODA (157424)
MAHUVA (4104) KALSAR (157456)
MAHUVA (4104) LAKHUPARA (157475)
MAHUVA (4104) MALVAV (157482)
MAHUVA (4104) NANA JADRA (157495)
MAHUVA (4104) PADHIYARKA (157503)
MAHUVA (4104) RUPAVATI (157509)
MAHUVA (4104) SANGANIYA (157512)
MAHUVA (4104) TALGAJARADA (157518)
MAHUVA (4104) VAVDI (157534)
PALITANA (4105) CHONDA (157551)
PALITANA (4105) DUDHALA (157554)
PALITANA (4105) KHAKHARIYA (157569)
PALITANA (4105) KHIJADIYA(MOKHADAKA) (157571)
PALITANA (4105) MAIDHAR (157578)
PALITANA (4105) PANCHPIPLA (157597)
PALITANA (4105) RANPARADA (KHARANA) (157604)
PALITANA (4105) RATANPUR (157606)
PALITANA (4105) SONPURI (157615)
SIHOR (4106) BEKDI (157627)
Data Not Uploaded
SIHOR (4106) BORDI (157633)
Data Not Uploaded
SIHOR (4106) GADHULA (157640)
Data Not Uploaded
SIHOR (4106) GUNDALA (157642)
Data Not Uploaded
SIHOR (4106) ISHVARIYA (157643)
Data Not Uploaded
SIHOR (4106) JAMBALA (157644)
Data Not Uploaded
SIHOR (4106) PADAPAN (157665)
TALAJA (4107) BAKHALKA (157701)
TALAJA (4107) BAMBHOR (157702)
TALAJA (4107) BAPASARA (157704)
TALAJA (4107) DANTRAD (157720)
TALAJA (4107) DATHA (157721)
TALAJA (4107) DEVALIYA (157722)
TALAJA (4107) JUNI CHHAPARI (157738)
TALAJA (4107) MOTI BABARIYAT (244589)
TALAJA (4107) PANCH PIPLA (157773)
TALAJA (4107) SARTANPAR (157790)
UMRALA (4108) BOCHADVA (157813)
UMRALA (4108) DHAMNAKA (157820)
UMRALA (4108) HADMATALA (157825)
UMRALA (4108) INGORALA (157827)
UMRALA (4108) LAKHAWAD (157831)
UMRALA (4108) PIPARALI (157836)
UMRALA (4108) TIMBA (157844)
UMRALA (4108) ZANZAMER (157850)
VALLABHIPUR (4109) JUNA RAMPAR (157863)
VALLABHIPUR (4109) KALYANPUR (157867)
VALLABHIPUR (4109) LAKHANKA (157871)
VALLABHIPUR (4109) RAJPARA (BHAL) (157894)
VALLABHIPUR (4109) RAJPARA (BHAYATI) (157895)
VALLABHIPUR (4109) RANGPUR (157896)
VALLABHIPUR (4109) VELAVADAR (157901)
VALLABHIPUR (4109) VIRDI (157902)