logo logo-mission logo logo logo-mission

State : GUJARAT (24) >> District : BHAVNAGAR (443)

Back

Status of Mission Antyodaya GP in Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan

Block Name Gram Panchayat Name Download
Block GP Download
BHAVNAGAR - 4099 BHADI - 157158
BHAVNAGAR - 4099 FARIYADKA - 157165
BHAVNAGAR - 4099 JUNA RATANPAR - 157170
BHAVNAGAR - 4099 KOBDI - 157176
BHAVNAGAR - 4099 SHAMPARA - 157195
BHAVNAGAR - 4099 SHEDHAVADAR - 157197
BHAVNAGAR - 4099 SURKA - 157200
BHAVNAGAR - 4099 VAVDI - 157205
GARIADHAR - 4102 BELA - 157327
GARIADHAR - 4102 FACHARIYA - 157332
GARIADHAR - 4102 MANGADH - 157340
GARIADHAR - 4102 MANVILAS - 157343
GARIADHAR - 4102 PANASADA - 157354
GARIADHAR - 4102 SURNAGAR - 157368
GARIADHAR - 4102 VIRDI - 157374
GHOGHA - 4103 AVANIYA - 157375
GHOGHA - 4103 HOIDAD - 157381
GHOGHA - 4103 KUDA - 157387
GHOGHA - 4103 LAKADIYA - 157389
GHOGHA - 4103 LAKHANKA - 157390
GHOGHA - 4103 MAMASA - 157391
GHOGHA - 4103 NESVAD - 157397
GHOGHA - 4103 TAGDI - 157403
JESAR - 275714 BEDA - 157414
JESAR - 275714 BILA - 157422
JESAR - 275714 DEPLA - 157553
JESAR - 275714 HIPAVADLI - 155443
JESAR - 275714 PA - 157351
JESAR - 275714 PIPARADI - 237184
JESAR - 275714 RABARIKA - 155472
JESAR - 275714 TOL SALDI CHOTILA - 157525
MAHUVA - 4104 BELAMPAR - 157415
MAHUVA - 4104 BODA - 157424
MAHUVA - 4104 KALSAR - 157456
MAHUVA - 4104 LAKHUPARA - 157475
MAHUVA - 4104 MALVAV - 157482
MAHUVA - 4104 NANA JADRA - 157495
MAHUVA - 4104 PADHIYARKA - 157503
MAHUVA - 4104 RUPAVATI - 157509
MAHUVA - 4104 SANGANIYA - 157512
MAHUVA - 4104 TALGAJARADA - 157518
MAHUVA - 4104 VAVDI - 157534
PALITANA - 4105 CHONDA - 157551
PALITANA - 4105 DUDHALA - 157554
PALITANA - 4105 KHAKHARIYA - 157569
PALITANA - 4105 KHIJADIYA(MOKHADAKA) - 157571
PALITANA - 4105 MAIDHAR - 157578
PALITANA - 4105 PANCHPIPLA - 157597
PALITANA - 4105 RANPARADA (KHARANA) - 157604
PALITANA - 4105 RATANPUR - 157606
PALITANA - 4105 SONPURI - 157615
SIHOR - 4106 BEKDI - 157627
SIHOR - 4106 BORDI - 157633
SIHOR - 4106 GADHULA - 157640
SIHOR - 4106 GUNDALA - 157642
SIHOR - 4106 ISHVARIYA - 157643
SIHOR - 4106 JAMBALA - 157644
SIHOR - 4106 PADAPAN - 157665
TALAJA - 4107 BAKHALKA - 157701
TALAJA - 4107 BAMBHOR - 157702
TALAJA - 4107 BAPASARA - 157704
TALAJA - 4107 DANTRAD - 157720
TALAJA - 4107 DATHA - 157721
TALAJA - 4107 DEVALIYA - 157722
TALAJA - 4107 JUNI CHHAPARI - 157738
TALAJA - 4107 MOTI BABARIYAT - 244589
TALAJA - 4107 PANCH PIPLA - 157773
TALAJA - 4107 SARTANPAR - 157790
UMRALA - 4108 BOCHADVA - 157813
UMRALA - 4108 DHAMNAKA - 157820
UMRALA - 4108 HADMATALA - 157825
UMRALA - 4108 INGORALA - 157827
UMRALA - 4108 LAKHAWAD - 157831
UMRALA - 4108 PIPARALI - 157836
UMRALA - 4108 TIMBA - 157844
UMRALA - 4108 ZANZAMER - 157850
VALLABHIPUR - 4109 JUNA RAMPAR - 157863
VALLABHIPUR - 4109 KALYANPUR - 157867
VALLABHIPUR - 4109 LAKHANKA - 157871
VALLABHIPUR - 4109 RAJPARA (BHAL) - 157894
VALLABHIPUR - 4109 RAJPARA (BHAYATI) - 157895
VALLABHIPUR - 4109 RANGPUR - 157896
VALLABHIPUR - 4109 VELAVADAR - 157901
VALLABHIPUR - 4109 VIRDI - 157902