logo logo-mission logo logo logo-mission

State : GUJARAT (24) >> District : KACHCHH (449)

Back

Status of Mission Antyodaya GP in Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan

Block Name Gram Panchayat Name Download
Block GP Download
ABDASA - 4146 BHANADA - 160133
ABDASA - 4146 DUMRA - 245817
ABDASA - 4146 GADHAVADA - 245819
ABDASA - 4146 HAJAPAR - 245821
ABDASA - 4146 KANAKPAR - 245826
ABDASA - 4146 KUVAPADHAR - 245837
ABDASA - 4146 MOTHALA - 245843
ABDASA - 4146 NARANPAR - 245847
ABDASA - 4146 PRAJAU - 245850
ABDASA - 4146 VAYOR - 245875
ANJAR - 4147 AAMBAPAR - 160140
ANJAR - 4147 AJAPAR - 160139
ANJAR - 4147 BHIMASAR - 160143
ANJAR - 4147 KHARA PASVARIYA - 245747
Data Not Uploaded
ANJAR - 4147 MODVADAR - 160166
ANJAR - 4147 PANTIYA - 160172
ANJAR - 4147 RAPAR - 160174
ANJAR - 4147 VARSAMEDI - 160184
BHACHAU - 4148 AMARDI - 160190
BHACHAU - 4148 CHIRAI MOTI - 160197
BHACHAU - 4148 KUMBHARDI - 160220
BHACHAU - 4148 LUNVA - 160224
BHACHAU - 4148 MEGHPAR (KUNJISAR) - 160227
BHACHAU - 4148 SIKARA - 160236
BHACHAU - 4148 SUKHPAR - 160237
BHACHAU - 4148 TORANIYA - 160238
BHUJ - 4149 ANANDSAR - 245096
BHUJ - 4149 BALADIYA - 245910
BHUJ - 4149 BHARASAR - 245924
BHUJ - 4149 KERA - 245950
BHUJ - 4149 KHANGARPAR - 245945
Data Not Uploaded
BHUJ - 4149 KURAN - 245891
BHUJ - 4149 MANKUVA - 160254
BHUJ - 4149 NARANPAR PASAYATI - 160263
BHUJ - 4149 NARANPAR RAVLI - 160264
BHUJ - 4149 SAMATRA - 160272
BHUJ - 4149 SARLI - 160273
BHUJ - 4149 SUKHPAR - 160277
BHUJ - 4149 VADASAR - 160281
GANDHIDHAM - 4150 SHINAY - 160291
LAKHPAT - 4151 DAYAPAR - 160295
LAKHPAT - 4151 DHARESHI - 160296
LAKHPAT - 4151 DOLATPAR - 160297
LAKHPAT - 4151 GHADULI - 160299
LAKHPAT - 4151 MATANA MADH - 160310
LAKHPAT - 4151 NARAYAN SAROVAR - 160316
LAKHPAT - 4151 PANANDHRO - 160317
LAKHPAT - 4151 VIRANI - 160324
MANDVI - 4152 BHERAIYA - 160332
MANDVI - 4152 GANDHIGRAM - 245754
MANDVI - 4152 MAMAYMORA - 160358
MANDVI - 4152 NANI VIRANI - 245762
Data Not Uploaded
MANDVI - 4152 PADAMAPAR - 160369
MANDVI - 4152 PUNADI - 160373
MANDVI - 4152 RAJPAR - 160374
MANDVI - 4152 RAMPAR - 160375
MANDVI - 4152 TALVANA - 160381
MUNDRA - 4153 GUNDALA - 160398
MUNDRA - 4153 PRAGPAR - 160413
MUNDRA - 4153 SAMAGOGA - 160417
MUNDRA - 4153 TAPPAR - 160419
MUNDRA - 4153 TUMBADI NANI - 160421
MUNDRA - 4153 TUNDA - 160422
NAKHATRANA - 4154 AIYAR - 160428
NAKHATRANA - 4154 JIYAPAR - 160451
NAKHATRANA - 4154 KALYANPAR - 160454
NAKHATRANA - 4154 KHIRSARA(ROHA) - 160456
NAKHATRANA - 4154 NIRONA - 276197
NAKHATRANA - 4154 PALANPUR BADI - 245766
NAKHATRANA - 4154 THARAVADA - 160487
NAKHATRANA - 4154 VERSALPAR - 160495
NAKHATRANA - 4154 VIGODI - 160497
NAKHATRANA - 4154 VITHON - 160499
RAPAR - 4155 CHHOTAPAR - 160510
RAPAR - 4155 KANPAR - 160530
RAPAR - 4155 KHANPAR - 160532
RAPAR - 4155 KHIRAI - 160534
RAPAR - 4155 MOMAYMORA - 160546
RAPAR - 4155 NILPAR - 160550
RAPAR - 4155 PADAMPAR - 160551
RAPAR - 4155 RAV MOTI - 160558
RAPAR - 4155 SELARI - 160561
RAPAR - 4155 SUVAI - 160564
RAPAR - 4155 VRAJVANI - 160575