logo logo-mission logo logo logo-mission

Status of Mission Antyodaya GP in Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan

Block Name Gram Panchayat Name Download
Block GP Download
ASSANDH (511) ALWALA (30778)
ASSANDH (511) ARDANA (30779)
ASSANDH (511) BALLAH (30781)
ASSANDH (511) BAMBERHERI (30782)
ASSANDH (511) BANDRALA (30783)
ASSANDH (511) BILONA (30785)
ASSANDH (511) GOLI (30795)
ASSANDH (511) MANPURA (265105)
ASSANDH (511) SALWAN (30823)
GHARAUNDA (PART) (512) ANCHLA (30830)
GHARAUNDA (PART) (512) ARAINPURA (30834)
GHARAUNDA (PART) (512) BALHERA (30836)
GHARAUNDA (PART) (512) BALRANGRAN (30835)
GHARAUNDA (PART) (512) BARSAT (30837)
GHARAUNDA (PART) (512) BASTARA (30838)
GHARAUNDA (PART) (512) BEEJNA (30840)
GHARAUNDA (PART) (512) BEGAMPUR (30839)
INDRI (513) BADARPUR (30883)
INDRI (513) BHADSON (30885)
INDRI (513) BHOJI KHALSA (30886)
INDRI (513) BIANA (30887)
INDRI (513) BUDHERI (30884)
KARNAL (514) BARAGAON (30964)
KARNAL (514) BHUSALI (30966)
NILOKHERI (515) ANJANTHALI (31026)
NILOKHERI (515) ARJAHERI (31027)
NILOKHERI (515) BAIRSAL (31028)
NILOKHERI (515) BAKIPUR (31029)
NILOKHERI (515) BARANI KHALSA (31031)
NILOKHERI (515) BARSALU (31032)
NILOKHERI (515) BARTHAL (31033)
NISSING AT CHIRAO (516) AGONDH (31096)
NISSING AT CHIRAO (516) AMUPUR (31095)
NISSING AT CHIRAO (516) BALU (31097)
NISSING AT CHIRAO (516) BANSA (31098)
NISSING AT CHIRAO (516) BAROTA (235919)
NISSING AT CHIRAO (516) BASTALI (235920)
NISSING AT CHIRAO (516) BEHLOLPUR (31100)
NISSING AT CHIRAO (516) BIRACHPUR (31103)