logo logo-mission logo logo logo-mission

State : HARYANA (6) >> District : KARNAL (67)

Back

Status of Mission Antyodaya GP in Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan

Block Name Gram Panchayat Name Download
Block GP Download
ASSANDH - 511 ALWALA - 30778
ASSANDH - 511 ARDANA - 30779
ASSANDH - 511 BALLAH - 30781
ASSANDH - 511 BAMBERHERI - 30782
ASSANDH - 511 BANDRALA - 30783
ASSANDH - 511 BILONA - 30785
ASSANDH - 511 GOLI - 30795
ASSANDH - 511 MANPURA - 265105
ASSANDH - 511 SALWAN - 30823
GHARAUNDA (PART) - 512 ANCHLA - 30830
GHARAUNDA (PART) - 512 ARAINPURA - 30834
GHARAUNDA (PART) - 512 BALHERA - 30836
GHARAUNDA (PART) - 512 BALRANGRAN - 30835
GHARAUNDA (PART) - 512 BARSAT - 30837
GHARAUNDA (PART) - 512 BASTARA - 30838
GHARAUNDA (PART) - 512 BEEJNA - 30840
GHARAUNDA (PART) - 512 BEGAMPUR - 30839
INDRI - 513 BADARPUR - 30883
INDRI - 513 BHADSON - 30885
INDRI - 513 BHOJI KHALSA - 30886
INDRI - 513 BIANA - 30887
INDRI - 513 BUDHERI - 30884
KARNAL - 514 BARAGAON - 30964
KARNAL - 514 BHUSALI - 30966
NILOKHERI - 515 ANJANTHALI - 31026
NILOKHERI - 515 ARJAHERI - 31027
NILOKHERI - 515 BAIRSAL - 31028
NILOKHERI - 515 BAKIPUR - 31029
NILOKHERI - 515 BARANI KHALSA - 31031
NILOKHERI - 515 BARSALU - 31032
NILOKHERI - 515 BARTHAL - 31033
NISSING AT CHIRAO - 516 AGONDH - 31096
NISSING AT CHIRAO - 516 AMUPUR - 31095
NISSING AT CHIRAO - 516 BALU - 31097
NISSING AT CHIRAO - 516 BANSA - 31098
NISSING AT CHIRAO - 516 BAROTA - 235919
NISSING AT CHIRAO - 516 BASTALI - 235920
NISSING AT CHIRAO - 516 BEHLOLPUR - 31100
NISSING AT CHIRAO - 516 BIRACHPUR - 31103