2019

Latest Updates Mission Antyodaya survey for 2019 has been completed and data for 98 % GPs (2,65,031) has been collected .

Users Summary

State Name : Madhya Pradesh (23) District Name : Ashoknagar (391) Developmment Block Name : Ashoknagar (3740)

Back

Please Note that all type of registered users will be displayed Gram Panchayat-wise here.
Gram Panchayat Name Registered Users Approved Users Mobile Verified Users Email Verified Users
Total 155 155 155 7
Block Users 3 3 3 0
Aakhaikrishan (131815) 1 1 1 0
Aamkheda Sukha (131816) 2 2 2 0
Aamkheda Tumem (131817) 1 1 1 0
Aavri (131818) 1 1 1 0
Akhaitappa (131819) 1 1 1 0
Amoda (131820) 1 1 1 0
Bagulya (131822) 1 1 1 0
Bamora (131823) 2 2 2 0
Bamorital (131824) 2 2 2 0
Bamuriya Foot (131825) 1 1 1 0
Bamuriya Shadora (131826) 1 1 1 0
Barmahu (131827) 3 3 3 0
Barkheda Jagir (131828) 1 1 1 0
Barkheda Lal (131829) 1 1 1 0
Barkheda Nai. (131830) 2 2 2 1
Barkhedachhjju (131831) 1 1 1 0
Barkhedi Tumen (131832) 1 1 1 0
Barodiya (131833) 1 1 1 0
Bhadon (131834) 2 2 2 0
Bhensarwas (131835) 1 1 1 0
Bhonrakachhi (131836) 1 1 1 0
Bhonrakhati (131837) 2 2 2 0
Bisor (131838) 2 2 2 0
Chapar (131839) 1 1 1 0
Chhipon (131840) 1 1 1 0
Chiroli (131841) 1 1 1 0
Dagorafoot (131842) 1 1 1 0
Dhamana (131843) 1 1 1 0
Dhora (131844) 1 1 1 0
Diyadhari (131845) 1 1 1 0
Dongra Pachhar (131846) 3 3 3 1
Garroli (131847) 2 2 2 0
Gyanpur (131848) 3 3 3 1
Hinotiya Pachar (131849) 1 1 1 0
Jalalpur (131850) 1 1 1 0
Jatoli (131851) 1 1 1 0
Jhila (131852) 1 1 1 0
Kabira (131853) 1 1 1 0
Kachnar (131854) 2 2 2 0
Kajrai (131855) 1 1 1 0
Kakakhedi (131856) 1 1 1 0
Kakrai (131857) 3 3 3 0
Kankda (131858) 2 2 2 0
Kareya Buddhu (131859) 2 2 2 0
Kareyarai (131860) 2 2 2 0
Karkhya (131861) 1 1 1 0
Khajuriya Kala (131862) 2 2 2 0
Khejara Khurd (131863) 1 1 1 0
Khejra Hat (131864) 1 1 1 0
Khiriyaguhas (131865) 1 1 1 0
Koluaa (131866) 2 2 2 0
Kriyakhedi (131867) 3 3 3 0
Kudai (131868) 1 1 1 0
Kundora (131869) 2 2 2 0
Madhikanungo (131870) 2 2 2 1
Madkheda (131871) 1 1 1 0
Mahuaalampur (131872) 1 1 1 0
Masidpur (131873) 2 2 2 0
Mathaner (131874) 1 1 1 0
Mehmuda (131875) 1 1 1 0
Menai (131876) 2 2 2 1
Mohri Rai (131877) 1 1 1 0
Mohrigyan (131878) 1 1 1 0
Myapur (131879) 1 1 1 0
Nagshri (131880) 3 3 3 0
Narayanpur (131881) 1 1 1 0
Padam Ghata (131882) 1 1 1 0
Padriya (131883) 1 1 1 0
Pahara (131884) 1 1 1 0
Pilighata (131885) 1 1 1 0
Pipri (131886) 3 3 3 0
Pipriyarai (131887) 1 1 1 0
Rajebamora (131888) 1 1 1 0
Rajpur (131889) 4 4 4 0
Ranjha (131890) 1 1 1 0
Ratikheda (131891) 1 1 1 0
Repari (131892) 1 1 1 0
Rijoda (131893) 1 1 1 0
Rowsar (131894) 2 2 2 1
Sadumra (131895) 1 1 1 0
Sahawajpur (131896) 2 2 2 0
Samra Bamora (131897) 1 1 1 0
Sataukhedi (131898) 1 1 1 0
Savan (131899) 1 1 1 0
Seji (131900) 1 1 1 0
Semarisahabad (131901) 2 2 2 0
Semra Pahad (131902) 2 2 2 0
Semrahat (131903) 2 2 2 0
Sijawat (131905) 1 1 1 0
Sikandra (131906) 2 2 2 0
Sirsi Nai (131907) 1 1 1 0
Sirsi Pachar (131908) 3 3 3 0
Sonera (131909) 2 2 2 0
Sowat (131910) 2 2 2 0
Tarawali (131911) 1 1 1 0
Tumen (131912) 1 1 1 0
Gatashadhora (236267) 1 1 1 0
Kachibamora (236268) 1 1 1 1
Jhagar (236269) 2 2 2 0
Sahodari (236270) 1 1 1 0
Lakherivsarti (236271) 3 3 3 0
Devkhedi (236272) 1 1 1 0
Kakruaaraya (236273) 2 2 2 0