Daily Upload Progress
State Name: Jharkhand (20) District Name: Godda (330) Developmment Block Name: Godda (3144)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 253 41 253 212 212 200 0 200 34 212 212 0 212 200 0 212
Amarpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Amlo 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Bari Kalyani 18 9 18 9 9 9 0 9 9 9 0 9 9 0 9
Bhatdiha 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Burikura 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Dhodhri 8 1 8 7 7 6 0 6 7 7 0 7 6 0 7
Dumariya 10 1 10 9 9 9 0 9 9 9 0 9 9 0 9
Gaychhand 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Ghat Banka 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Ghat Manjwara 10 2 10 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Ghat Paharpur 15 7 15 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Gorsanda 9 5 9 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Jamani Paharpur 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Jhilua 12 0 12 12 12 11 0 11 12 12 0 12 11 0 12
Kanbhara 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Khatnai 7 2 7 5 5 4 0 4 5 5 0 5 4 0 5
Kurmichak 7 3 7 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Lobandha 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Machhiya Simadda 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Makhani 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Markhan 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Motiya 10 2 10 8 8 5 0 5 8 8 0 8 5 0 8
Nepura 16 0 16 16 16 11 0 11 16 16 0 16 11 0 16
Nipaniya 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Nunbatta 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Pairdih 10 2 10 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Panchrukhi 6 1 6 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Pandaha 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Pandu Bathan 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Ranidih 7 1 7 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Rupiyama 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Saidapur 15 5 15 10 10 9 0 9 10 10 0 10 9 0 10
Sarouni 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Sundmara 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
 .