Daily Upload Progress
State Name: Jharkhand (20) District Name: Pakur (337) Developmment Block Name: Maheshpur (3201)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 345 22 345 323 323 305 0 305 33 323 323 0 323 305 0 323
Abhuva 11 1 11 10 10 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10
Arjundaha 12 0 12 12 12 12 0 12 12 12 0 12 12 0 12
Askandha 10 2 10 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Babudaha 12 0 12 12 12 12 0 12 12 12 0 12 12 0 12
Bakura 5 1 5 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Baliyadanga 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10
Barkiyari 6 1 6 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Baskendri 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Bhatatola 18 0 18 18 18 18 0 18 18 18 0 18 18 0 18
Birkitti 7 2 7 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Candalmara 9 0 9 9 9 7 0 7 9 9 0 9 7 0 9
Chhakkudhara 9 2 9 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Damdama 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Devinagar 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Dhramkhpra 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Gayabathan 9 0 9 9 9 7 0 7 9 9 0 9 7 0 9
Jaynagar 18 3 18 15 15 13 0 13 15 15 0 15 13 0 15
Jaypurvarunga 13 0 13 13 13 13 0 13 13 13 0 13 13 0 13
Kanijhara 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Khanpur 21 4 21 17 17 15 0 15 17 17 0 17 15 0 17
Maheshpur 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Manikpur 18 1 18 17 17 14 0 14 17 17 0 17 14 0 17
Palsa 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Pathria 9 0 9 9 9 9 0 9 9 9 0 9 9 0 9
Pokharia 11 1 11 10 10 9 0 9 10 10 0 10 9 0 10
Rampur 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10
Rolagram 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Shahargram 16 0 16 16 16 14 0 14 16 16 0 16 14 0 16
Shivrampur 17 1 17 16 16 16 0 16 16 16 0 16 16 0 16
Shriramgaria 16 2 16 14 14 11 0 11 14 14 0 14 11 0 14
Silampur 6 1 6 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Sitarampur 12 0 12 12 12 11 0 11 12 12 0 12 11 0 12
Teliapokhar 11 0 11 11 11 11 0 11 11 11 0 11 11 0 11
 .