Daily Upload Progress
State Name: Haryana (6) District Name: Yamunanagar (76) Developmment Block Name: Chhachhrauli (561)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 115 0 115 115 115 109 0 109 1 115 115 0 115 109 0 115
Balachaur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Baloli 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bara Damopura 3 0 3 3 3 2 0 2 3 3 0 3 2 0 3
Baroli Majra 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Basatian Wala 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bhagwanpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bhukhri 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chabutron 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chahron 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chauwala 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chhachhrauli 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chholi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chouli 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chuharpur Khurd 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chuharpur Mangal Singh 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Dadupur Cantt 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Dadupur Jattan 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Damoli 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Darpur 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Daulatpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Dhakwala 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Dhramkot 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Fatehgarh 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ganola 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ganoli 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Haiderpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Harauli 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Ibrahimpur 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Jairampur Khalsa 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Jaitpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Jatehri 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Jattanwala 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kanalsi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Khadri 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Khanpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Khanuwala 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Kharwan 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kishan Pura Majra 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Kot Basawa Singh 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Kot Mustarka 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kotra Kahan Singh 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kot Sarkari 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Lalhari Kalan 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Leda Khaddar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Leda Khas 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ledi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Lopon 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Mado Haldari 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Malikpur Banger 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Mamli 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Manakpur 1 2 0 2 2 2 1 0 1 2 2 0 2 1 0 2
Mand Kheri 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Mandoli Gaggar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Manipur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Mehar Majra 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Mohideenpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Mukarbpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Munda Khera 2 0 2 2 2 1 0 1 2 2 0 2 1 0 2
Nahar Taharpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Panjeton 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Pirthipur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Raipur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rajpur Gohrabani 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ramgarh Urf Arjun Majra 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rampur Jattan 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Salem Pur Bangar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Salempur Khaddar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Salempur Kohi 2 0 2 2 2 1 0 1 2 2 0 2 1 0 2
Shahabudin Pur Kalan 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Shahzad Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Shekhpura 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sherpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Singhpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sipiyan Wala 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Taharpur Kalan 3 0 3 3 3 1 0 1 3 3 0 3 1 0 3
Taran Wala 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Taruwala 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Telipura 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Tihano 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Tugal Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Urjani 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
 .