Daily Upload Progress
State Name: Andhra Pradesh (28) District Name: Konaseema (747)
Developmment
Block Name
Total
GP
Total
Village
GP
Uninhabited
Field Survey Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded
No of
GPs
where
Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo
Referencing
Gram
Panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo
Referencing
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded
but not
Started
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Some
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - All
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - No of
GPs
having
Assets
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some
assets
Geo-
tagged
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All
assets
Geo-
tagged
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - Some
Villages
signed
PDF
Rejected
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Data Verification - All
villages
Survey
Data
Verified
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All Geo
tagged
images
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some Geo
tagged
images
Rejected
Total 385 401 0 385 0 0 385 385 385 0 385 385 385 385 0 385 385 0 385
Ainavilli 21 23 0 21 0 0 21 21 21 0 21 21 21 21 0 21 21 0 21
Alamuru 18 18 0 18 0 0 18 18 18 0 18 18 18 18 0 18 18 0 18
Allavaram 21 21 0 21 0 0 21 21 21 0 21 21 21 21 0 21 21 0 21
Amalapuram 22 23 0 22 0 0 22 22 22 0 22 22 22 22 0 22 22 0 22
Ambajipeta 16 16 0 16 0 0 16 16 16 0 16 16 16 16 0 16 16 0 16
Atreyapuram 17 17 0 17 0 0 17 17 17 0 17 17 17 17 0 17 17 0 17
I. Polavaram 14 14 0 14 0 0 14 14 14 0 14 14 14 14 0 14 14 0 14
Kapileswarapuram 19 20 0 19 0 0 19 19 19 0 19 19 19 19 0 19 19 0 19
Katrenikona 16 16 0 16 0 0 16 16 16 0 16 16 16 16 0 16 16 0 16
Kothapeta 10 11 0 10 0 0 10 10 10 0 10 10 10 10 0 10 10 0 10
Malikipuram 21 21 0 21 0 0 21 21 21 0 21 21 21 21 0 21 21 0 21
Mamidikuduru 18 18 0 18 0 0 18 18 18 0 18 18 18 18 0 18 18 0 18
Mandapeta 12 14 0 12 0 0 12 12 12 0 12 12 12 12 0 12 12 0 12
Mummidivaram 16 17 0 16 0 0 16 16 16 0 16 16 16 16 0 16 16 0 16
Pamarru 26 29 0 26 0 0 26 26 26 0 26 26 26 26 0 26 26 0 26
P.Gannavaram 20 22 0 20 0 0 20 20 20 0 20 20 20 20 0 20 20 0 20
Ramachandrapuram 25 27 0 25 0 0 25 25 25 0 25 25 25 25 0 25 25 0 25
Ravulapalem 12 13 0 12 0 0 12 12 12 0 12 12 12 12 0 12 12 0 12
Rayavaram 12 12 0 12 0 0 12 12 12 0 12 12 12 12 0 12 12 0 12
Razole 16 16 0 16 0 0 16 16 16 0 16 16 16 16 0 16 16 0 16
Sakhinetipalle 16 16 0 16 0 0 16 16 16 0 16 16 16 16 0 16 16 0 16
Uppalaguptam 17 17 0 17 0 0 17 17 17 0 17 17 17 17 0 17 17 0 17
 .