Daily Upload Progress
State Name: Uttar Pradesh (9) District Name: Azamgarh (123)
Developmment
Block Name
Total
GP
Total
Village
GP
Uninhabited
Field Survey Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded
No of
GPs
where
Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo
Referencing
Gram
Panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo
Referencing
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded
but not
Started
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Some
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - All
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - No of
GPs
having
Assets
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some
assets
Geo-
tagged
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All
assets
Geo-
tagged
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - Some
Villages
signed
PDF
Rejected
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Data Verification - All
villages
Survey
Data
Verified
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All Geo
tagged
images
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some Geo
tagged
images
Rejected
Total 1811 3990 0 1811 1 0 1810 1810 1803 23 1780 1158 1787 1809 0 1808 1780 0 1785
Ahiraula 94 210 0 94 0 0 94 94 94 0 94 51 94 94 0 94 94 0 94
Atraulia 67 173 0 67 1 0 66 66 66 0 66 64 66 66 0 66 66 0 66
Azmatgarh 101 287 0 101 0 0 101 101 94 0 94 44 101 100 0 100 94 0 100
Bilariyaganj 82 165 0 82 0 0 82 82 82 0 82 42 82 82 0 82 82 0 82
Haraiya 85 190 0 85 0 0 85 85 85 0 85 50 85 85 0 85 85 0 85
Jahanaganj 71 205 0 71 0 0 71 71 71 0 71 34 71 71 0 71 71 0 71
Koilsa 79 153 0 79 0 0 79 79 79 0 79 26 79 79 0 79 79 0 79
Lalganj 88 212 0 88 0 0 88 88 88 0 88 36 88 88 0 88 88 0 88
Mahrajganj 83 255 0 83 0 0 83 83 83 0 83 37 83 83 0 83 83 0 83
Martinganj 65 95 0 65 0 0 65 65 65 0 65 37 65 65 0 65 65 0 65
Mehnagar 83 153 0 83 0 0 83 83 83 0 83 46 83 83 0 83 83 0 83
Mirzapur 86 190 0 86 0 0 86 86 86 0 86 86 86 86 0 86 86 0 86
Mohammadpur 73 147 0 73 0 0 73 73 73 0 73 41 73 73 0 73 73 0 73
Palhana 48 94 0 48 0 0 48 48 48 0 48 48 48 48 0 48 48 0 48
Palhani 91 181 0 91 0 0 91 91 91 0 91 40 91 91 0 91 91 0 91
Pawai 96 181 0 96 0 0 96 96 96 0 96 84 96 96 0 96 96 0 96
Phulpur 89 176 0 89 0 0 89 89 89 0 89 67 89 89 0 89 89 0 89
Rani Ki Sarai 81 205 0 81 0 0 81 81 81 0 81 49 81 81 0 81 81 0 81
Sathiyaon 84 149 0 84 0 0 84 84 84 0 84 71 84 84 0 84 84 0 84
Tahbarpur 91 185 0 91 0 0 91 91 91 0 91 87 91 91 0 90 91 0 90
Tarwa 88 219 0 88 0 0 88 88 88 23 65 78 65 88 0 88 65 0 65
Thekma 86 165 0 86 0 0 86 86 86 0 86 40 86 86 0 86 86 0 86
 .