2019

Latest Updates Mission Antyodaya survey for 2019 has been completed and data for 98 % GPs (2,65,031) has been collected .

Users Summary

State Name : Madhya Pradesh (23) District Name : Satna (426) Developmment Block Name : Rampur Baghelan (3979)

Back

Please Note that all type of registered users will be displayed Gram Panchayat-wise here.
Gram Panchayat Name Registered Users Approved Users Mobile Verified Users Email Verified Users
Total 99 99 99 1
Block Users 1 1 1 0
Aber (148706) 1 1 1 0
Adharwar (148707) 1 1 1 0
Asrar (148709) 1 1 1 0
Atrahara (148710) 1 1 1 0
Badhoura (148711) 1 1 1 0
Bagahai (148712) 1 1 1 0
Bairiha (148713) 1 1 1 0
Bakiya Bailo (148714) 1 1 1 0
Bakiya Tiwa (148715) 1 1 1 0
Bandha (148716) 1 1 1 0
Barda Deeh (148717) 1 1 1 0
Bartie (148718) 1 1 1 0
Bathiya (148719) 1 1 1 0
Beeda (148720) 1 1 1 0
Beernai (148721) 1 1 1 0
Bela (148722) 1 1 1 0
Bihara N-2 (148723) 1 1 1 0
Bihara No1 (148724) 1 1 1 0
Chakdahi (148725) 1 1 1 0
Chakera (148726) 1 1 1 0
Chhiboura (148727) 1 1 1 0
Chitgarh (148728) 1 1 1 0
Chood Khurd (148729) 1 1 1 0
Chorahata (148730) 1 1 1 0
Chormary (148731) 1 1 1 0
Degrahat (148732) 1 1 1 0
Deura N-2 (148733) 1 1 1 0
Dew Mou Dal Dal (148734) 1 1 1 0
Dewara N- 1 (148735) 1 1 1 0
Dudaha (148736) 1 1 1 0
Gada (148737) 1 1 1 0
Gajan (148739) 2 2 2 1
Gajigawa (148740) 1 1 1 0
Ghorkat (148741) 1 1 1 0
Ghouhari (148742) 1 1 1 0
Ghunghuchihaie (148743) 1 1 1 0
Golahata (148744) 1 1 1 0
Goraiya (148745) 1 1 1 0
Guduhuru (148746) 1 1 1 0
Hinauti (148747) 1 1 1 0
Itama (148748) 1 1 1 0
Itama Naditeer (148749) 1 1 1 0
Itoure (148750) 1 1 1 0
Jamuna (148751) 1 1 1 0
Janardanpur (148752) 1 1 1 0
Jhand (148753) 1 1 1 0
Kandawa (148754) 1 1 1 0
Karahi Kala (148755) 1 1 1 0
Karmoua (148756) 1 1 1 0
Karpwah Kothar (148757) 1 1 1 0
Khagaura (148758) 1 1 1 0
Khamha (148759) 1 1 1 0
Khamhariya (148760) 1 1 1 0
Kharie (148761) 1 1 1 0
Kharwahi (148762) 1 1 1 0
Khatkhari (148763) 1 1 1 0
Kheriya Kothar (148764) 2 2 2 0
Khokham (148765) 2 2 2 0
Khukhuda Kothar (148766) 1 1 1 0
Koond (148768) 1 1 1 0
Krishngarh (148769) 1 1 1 0
Lakhaha (148770) 1 1 1 0
Lakhanwah (148771) 1 1 1 0
Loulach (148772) 1 1 1 0
Madhie (148773) 1 1 1 0
Mahidal Kala (148774) 1 1 1 0
Mahurach Kandila (148775) 1 1 1 0
Majhiyar (148776) 1 1 1 0
Malgawon (148777) 1 1 1 0
Manakahari (148778) 1 1 1 0
Marahua (148779) 1 1 1 0
Mataha (148780) 1 1 1 0
Mohaniya (148781) 1 1 1 0
Narsinghpur (148782) 1 1 1 0
Nemuwa (148783) 1 1 1 0
Padkhuri (148784) 1 1 1 0
Patna Khurd (148785) 1 1 1 0
Raghunathpur (148786) 1 1 1 0
Rajarwar (148787) 2 2 2 0
Ramanagar (148788) 1 1 1 0
Richahari (148789) 1 1 1 0
Sagouni (148790) 1 1 1 0
Sajjanpur (148791) 1 1 1 0
Saraya (148792) 1 1 1 0
Satari (148793) 1 1 1 0
Selhana (148794) 1 1 1 0
Shivapurva (148795) 1 1 1 0
Sidhauli (148796) 1 1 1 0
Sijahata (148797) 1 1 1 0
Sonaura (148798) 1 1 1 0
Tapa (148799) 1 1 1 0
Thathoura (148800) 1 1 1 0
Tihai (148801) 1 1 1 0
Tourki (148802) 1 1 1 0