Daily Upload Progress
State Name: Manipur (14) District Name: Tengnoupal (716) Developmment Block Name: Machi (2363)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 87 0 59 52 43 52 6 33 32 29 40 3 36 32 1 28
Biyang Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bongli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bongmol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chatong 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chingjaroi 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chingkhan Yonyer 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Etul Ramyang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gomi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haikakpokpi 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Haikot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heinoukhong 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Hengyang 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kandang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanemram 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kangoi Khullen Village 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kangoi Khunou Village (Khuningshi) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karyam 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keipham Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Khangshim Village 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Khoibu Village 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
Khudei Khuman 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Khukantrim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khukarthil Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Khulsaibung(Karongthel) 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Khunbi Tuinem 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Khunbi Tuisen 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Khunbi Village 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Koijam Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Konaitong Village 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Kulyang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuraopokpi Village 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laiching Kangshang 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laiching Khullen Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Laiching Khunou 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laiching Maipuo 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Laiching Minou Village 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lamlong Christain Village 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lamlong Khullen Village 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Langol 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Langol Khunou Village 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leithao Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Machi Village 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Maringphai Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Maringthel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meryland Village. 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mk Kanrilna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mokanthangkhu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molhang Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Molphei Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
M. Ringpam Village 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
New Foundland Village 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nungourok Village 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Nungtak Village 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Washaphai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parengtong Village 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Chingyaikhu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelyang Village 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phaimancham Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Phoilen Ching Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Phunchong 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Phungthil Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
P.S. Kananjao Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rephidim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ringdom 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rungchan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sairel Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Salemphai 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Salemram Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Samanphai Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Samukom Village 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Seloiyang 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Semang Village 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sl.Zougam 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenkonbung Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Thabi Keithel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thalem Village 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thamlai Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Thingkangbung Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
T Huimol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tollen Village 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonglhang Village 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuirankhu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuisimi Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Wabaching Village 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Wangkhai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wanshangram 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yamolching Village 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
 .