Daily Upload Progress
State Name: Himachal Pradesh (2) District Name: Kangra (18) Developmment Block Name: Dehra Gopipur (153)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 538 34 531 504 504 472 0 472 54 504 504 0 504 472 0 504
Adhwani 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Aluha 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Amb Pathiar 6 2 6 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Badoli 4 0 4 4 4 3 0 3 4 4 0 4 3 0 4
Bag 10 0 10 10 10 9 0 9 10 10 0 10 9 0 10
Balsuan 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Bangoli Nichli 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Ban Khandi 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Bari Kalan 12 0 12 12 12 10 0 10 12 12 0 12 10 0 12
Bari Khas 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Bharog Lahar 13 0 13 13 13 13 0 13 13 13 0 13 13 0 13
Bhater Vasa 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bhatoli Pho Korian 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bhatti (Bohan) 6 2 6 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Bongta 7 1 7 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Chilaga 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Darang 4 1 4 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Dareen 8 1 8 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Deharu 12 0 12 12 12 5 0 5 12 12 0 12 5 0 12
Dhanot 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Dhated 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Dhawala 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Dohag Dehriyan 8 2 8 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Dohag Paloti 9 0 9 9 9 9 0 9 9 9 0 9 9 0 9
Dol Khariyan 11 2 9 9 9 8 0 8 9 9 0 9 8 0 9
Gahlian 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Ghalaura 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Ghallour 12 0 12 12 12 12 0 12 12 12 0 12 12 0 12
Gharana 8 0 8 8 8 7 0 7 8 8 0 8 7 0 8
Gher 5 0 5 5 5 4 0 4 5 5 0 5 4 0 5
Ghurkal 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Guhana 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Gummer 3 1 3 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Hardeepur 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Haripur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Haroli 9 1 9 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Hiraan 9 2 9 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Jalandhar Lahar 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Jhakhota 8 1 8 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Jhakled 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Jharundi 9 0 9 9 9 6 0 6 9 9 0 9 6 0 9
Kaller 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Kamlota 9 2 9 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Kathog 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Khabli 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Kherian 9 1 9 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Khundian 16 0 16 16 16 16 0 16 16 16 0 16 16 0 16
Kopra 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Lagru 6 1 6 5 5 4 0 4 5 5 0 5 4 0 5
Luthan 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Majheen 14 2 14 12 12 12 0 12 12 12 0 12 12 0 12
Mehwa 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Mhiyol 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Muhal 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Naharvan 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Nahlian 15 1 14 14 14 11 0 11 14 14 0 14 11 0 14
Nav Shehra 6 1 6 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Paisa Khas 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Phaked 7 0 7 7 7 6 0 6 7 7 0 7 6 0 7
Pihri 17 2 15 15 15 15 0 15 15 15 0 15 15 0 15
Pukhru 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Rajol 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Sakdiyalu 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Salihar 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Sher Luharan 8 0 8 8 8 1 0 1 8 8 0 8 1 0 8
Shiv Nath 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Sihorpai 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Sihoti Khurd 8 1 8 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Silh 8 1 8 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Siylkad 10 1 10 9 9 8 0 8 9 9 0 9 8 0 9
Surani 5 1 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Thakur Dwara 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Thathlehad 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Thill 15 0 15 15 15 13 0 13 15 15 0 15 13 0 15
Tihri 11 2 11 9 9 9 0 9 9 9 0 9 9 0 9
Tip 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Tipri 7 1 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Tripal 7 1 7 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Ummer 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
 .