Daily Upload Progress
State Name: Himachal Pradesh (2) District Name: Solan (25) Developmment Block Name: Nalagarh (203)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 619 47 595 571 571 547 0 547 45 571 571 0 571 547 0 571
Baah 7 1 7 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Badhokhari 12 1 12 11 11 11 0 11 11 11 0 11 11 0 11
Bagheri 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Baglehar 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Baheri 17 0 17 17 17 14 0 14 17 17 0 17 14 0 17
Baila 12 0 12 12 12 12 0 12 12 12 0 12 12 0 12
Bairchha 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Barian 17 2 17 15 15 15 0 15 15 15 0 15 15 0 15
Baruna 9 1 9 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Bawasni 17 0 17 17 17 17 0 17 17 17 0 17 17 0 17
Bhatian 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Bhatoli Kalan 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Bheunkhari 13 3 13 10 10 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10
Bhogpur 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Chamdar 18 2 18 16 16 16 0 16 16 16 0 16 16 0 16
Charog 12 3 9 9 9 9 0 9 9 9 0 9 9 0 9
Chhiyachhi 11 2 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Chillar 6 1 5 5 5 4 0 4 5 5 0 5 4 0 5
Dabhota 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Dhang Nichli 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Dharmana 13 2 12 11 11 10 0 10 11 11 0 11 10 0 11
Dhella 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Diggal 14 1 13 13 13 13 0 13 13 13 0 13 13 0 13
Doli 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Gaguwal 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Gharyach 12 0 12 12 12 11 0 11 12 12 0 12 11 0 12
Gholowal 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Gol Jamala 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Gullerwala 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Haripur Sandholi 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Jagatpur 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Jaghon 8 0 8 8 8 7 0 7 8 8 0 8 7 0 8
Jagni 11 1 10 10 10 7 0 7 10 10 0 10 7 0 10
Jai Nagar 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Jukhari 11 3 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Karsoli 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Kashmirpur 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Khera 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Khillian 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Kiar Kanaitan 13 3 10 10 10 10 0 10 10 10 0 10 10 0 10
Kirpalpur 11 0 11 11 11 11 0 11 11 11 0 11 11 0 11
Kishanpura 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Koedi 18 2 16 16 16 16 0 16 16 16 0 16 16 0 16
Kohu 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Kundloo 11 0 11 11 11 10 0 10 11 11 0 11 10 0 11
Lag 15 4 11 11 11 11 0 11 11 11 0 11 11 0 11
Lehi 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Lodi Majra 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Lunas 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Majra 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Malaon 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Malhaini 11 1 11 10 10 9 0 9 10 10 0 10 9 0 10
Malpur 8 2 8 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Manjholi 13 0 13 13 13 13 0 13 13 13 0 13 13 0 13
Manlog Kalan 7 0 7 7 7 5 0 5 7 7 0 7 5 0 7
Manpura 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Mastanpura 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Matuli 7 1 7 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Mittian 20 1 20 19 19 15 0 15 19 19 0 19 15 0 19
Nand 11 2 11 9 9 9 0 9 9 9 0 9 9 0 9
Nandpur 8 0 8 8 8 7 0 7 8 8 0 8 7 0 8
Nawan Gram 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Palasi Kalan 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Panjhera 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Pole-Da-Khala 11 3 11 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Radyali 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Rajpura 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Ramshehar 18 2 16 16 16 16 0 16 16 16 0 16 16 0 16
Ratwari 7 2 7 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Redu Uparla 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Riya 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Saraur 8 0 8 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 8
Saur 17 1 17 16 16 13 0 13 16 16 0 16 13 0 16
Sunhed 9 0 9 9 9 7 0 7 9 9 0 9 7 0 9
Thana 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
 .