Daily Upload Progress
State Name: Uttarakhand (5) District Name: Haridwar (50) Developmment Block Name: Laksar (388)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 110 27 110 83 83 83 0 83 51 83 83 0 83 83 0 83
Aithal Bujurg 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Akabarpur Udd 6 3 6 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Akaudha Kalan 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Akaudha Khurd 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Alawalpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Baditeep 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bahadarpur Khadar 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bakkarpur 3 2 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Basedi Khaddar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bhikkampur Jeetpur 3 1 3 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bhogpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bhurna 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bhurni Khatirpur 3 1 3 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bukkanpur 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Dabki Kalan 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Dargahpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Dausni 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Dhadheki Dhana 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Dungarpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Fatwa 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Gangdaspur 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Habibpur Kudi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Husainpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Ismailpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Jawaharkhan Urf Jhinwarhedi 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Kehada 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Khadanja Kutubpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Khanpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Khedi Khurd 3 1 3 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Khedi Mubarakpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kuwan Khera 4 3 4 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ladpur Kalan 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Maharajpur Kalan 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Maharajpur Khurd 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Mahtauli 3 2 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Makhayali Kalan 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Mohd. Pur Bujurg Ah (Gair Abad) 3 2 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Mubarakpur Alipur 5 3 5 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Mukhyali Khurd 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Munda Khera Kalan 4 3 4 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Munda Khera Khurd 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Nagla Khitab 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Naitwala Saidabad 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Nehandpur Suthari 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Niranjan Pur 3 2 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Pratappur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Raisi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rasoolpur Urf Kankar Khata 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sethpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Sidhadu 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Subhash Garh 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
 .