Daily Upload Progress
State Name: Uttar Pradesh (9) District Name: Basti (131) Developmment Block Name: Dubauliya (977)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 212 24 211 188 188 175 0 175 35 188 188 0 188 175 0 188
Araji Duhi Dharmupur Mustahkam 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Ashokpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bairagal 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Banjariya Subi 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bardiya Kunwar 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Bardiya Lohar 7 2 7 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Barsaw 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Basantpur 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Bedpur 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Bemahari 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bhakrahi 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bharukahwa 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bhelma Pur 5 1 5 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Bhiura 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chakohi 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Chhapiya 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Chilma Parsan 4 0 4 4 4 3 0 3 4 4 0 4 3 0 4
Chuel Babu 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Deideeha Bujurg 4 0 4 4 4 3 0 3 4 4 0 4 3 0 4
Dewra Gangwarar 7 3 7 4 4 3 0 3 4 4 0 4 3 0 4
Dharmpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Dingrapur Mustahkam 6 0 6 6 6 3 0 3 6 6 0 6 3 0 6
Dubauliya 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Govindpara 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Haripal Pur 3 1 3 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Hengapur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Katriya 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Kewadi Mustahkam 4 1 4 3 3 2 0 2 3 3 0 3 2 0 3
Khushal Ganj 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Lara 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Laxmanpur 3 1 3 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Mahulani Bujurg 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Majhiyar 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Marvatiya 4 1 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Masha 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Mishrauliya 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Nandekunwa 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Natwajot 5 2 5 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Pakari Chauhan 5 1 5 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Payakpur 4 0 4 4 4 3 0 3 4 4 0 4 3 0 4
Phersahan 3 1 3 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Pithiya Lashkari 8 2 8 6 6 5 0 5 6 6 0 6 5 0 6
Pure Ori Rai 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ramnagar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ramwapur Raja 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Ranipur Lad 6 2 6 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Samauda 8 0 8 8 8 7 0 7 8 8 0 8 7 0 8
Sandpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Saraiya Atibal 3 1 3 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Saraiya Bakshi 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Sarwanpur Pandey 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sebai Parsan 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Semra 4 2 4 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Semra Mustahkam 4 1 4 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Shukulpura 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Siktihwa 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Singharaja 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Sirsiya 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Suaraha 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sudipur 6 0 6 6 6 5 0 5 6 6 0 6 5 0 6
Tighra 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Turkipur 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Unji Mustahkam 5 1 5 4 4 2 0 2 4 4 0 4 2 0 4
 .