Daily Upload Progress
State Name: Uttar Pradesh (9) District Name: Basti (131) Developmment Block Name: Kudaraha (981)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 181 3 180 178 178 166 1 164 39 176 178 0 178 164 0 176
Aaliya 5 0 5 5 5 3 0 3 5 5 0 5 3 0 5
Akela Kuberpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Amai Par 5 0 5 5 5 4 0 4 5 5 0 5 4 0 5
Baghi 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Baghi Urf Benipur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bairari Ahatmali 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bairari Musthkam 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Banpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bari Ghat 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bartania 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Baseya Kalla 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Bhaktu Pur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bhangura 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Bherwa 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Chakdaha 6 0 6 6 6 5 0 5 6 6 0 6 5 0 6
Chakiya 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Charkaila 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chaubalh 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Chhardahi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chhibra 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Chilwaniya 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Daiji 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Delhwa 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Dhadhra 4 1 4 3 3 1 0 1 3 3 0 3 1 0 3
Dihpura Urf Sukla Pura 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Dofara 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Gangapur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Gauradhundha 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Gosisipur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Goura Rohari 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Gunar 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Harkhauliya Urf Matiyariya 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Hathia Kalan 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Jaganath 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Janwal 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Jibhiyao 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kabra Khas 3 0 3 3 3 2 1 1 2 3 0 3 1 0 2
Kachni 3 0 3 3 3 3 0 2 2 3 0 3 2 0 2
Karsari 2 0 2 2 2 1 0 1 2 2 0 2 1 0 2
Kope 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Korma 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Kudraha 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Lalganj 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Madopur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Mahuwapur Kalan 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Majha Kalan 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Man Jhariya 3 1 3 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Masuriha 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Mehnauna 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Mishroulia 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Muradpur 6 0 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Parewa 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Parmesharpur 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Parsav 3 0 3 3 3 2 0 2 3 3 0 3 2 0 3
Pasra 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Pau 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Piparpati Ehatmali 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Piper Pati Must 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Raghupur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Rainiya 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Rajpur Bairihwa 3 1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Rasoolpur 3 0 3 3 3 2 0 2 3 3 0 3 2 0 3
Selhra 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sheopur 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Sikandarpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sisai Babu 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Sisai Pandit 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Suarha 4 0 4 4 4 3 0 3 4 4 0 4 3 0 4
Tengariya Raja 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
Thanhwa Muriyari 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Thokwa 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Turkaulia 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Ujiyanpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Umriya 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Vishenpur 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
 .