Daily Upload Progress
State Name: Uttar Pradesh (9) District Name: Ayodhya (140) Developmment Block Name: Maya Bazar (1091)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 119 10 117 109 109 108 2 106 56 107 109 0 109 106 0 107
Aanapur Saraiya 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Alapur 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Alnabhari 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Amari 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Amauni 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Amsin 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ankaripur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Arwat 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Babua Pur 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Baihari 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bandanpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bangawan 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Baraipara 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Beershahpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Belvari Khan 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Benva 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bera 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Beraspur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bhairi Pur 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bhitoura 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bhoya 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bikapur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bodhipur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Chhatra 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chirkitha 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Dalpatpur 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Deva Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Deva Suryabhan Pur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Devgiriya 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Devra Daudpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Dharupur 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Durgapur Rampurwa 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Gokul Pur 2 0 2 2 2 2 1 1 1 2 0 2 1 0 1
Gouhniya 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Hardi 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Isa Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ishasaray Uparhar 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Jagdishpur Arwat 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Jamunipur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Jarhi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kajipur Gardar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kalyanpur Barouli 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kanakpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kasba 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kazipur Viswa 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Keshavpur 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Khirauni 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kumhiya 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Lal Pur 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Majha Kajipur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Malkhanpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Manapara 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Maya Bhikhi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Medanipur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Mohammadpur Kasba 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
New Kabirpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Pakraila 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Pamparpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Pousra 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Rajapur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Rajpaliya 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rakaura 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Rama Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ramnagar Misrouli 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rampur Baihari 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Rampur Maya 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rampur Puvaree 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Raova Lohangpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ratanpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rehadi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Revari 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rmpur Puwari Manjha 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ruhiyawa 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Samantha 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Samda 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sarai Sagar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Saraiya 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sarangpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sherva Ghat 2 0 2 2 2 1 0 1 2 2 0 2 1 0 2
Silouni 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Tandouli 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Trilokpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Uniyar 3 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
 .