Daily Upload Progress
State Name: Uttar Pradesh (9) District Name: Unnao (186) Developmment Block Name: Bighapur (1604)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 131 6 125 125 125 122 0 122 13 125 125 0 125 122 0 125
Adhurj Pur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Akbabad 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Akbarpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Alipur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Amar Pur Aao 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Aram 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Barahardo 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bardaha 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bay 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Behta Gopi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Belhadyal Ganj 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bhairam Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bhartipur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bhatkherwa Kalan 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bhogita 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chilauli 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Dada Mau 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Dhamni Khera 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Dhanuhikhera 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Dhuadhar 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Digvijaipur 7 1 6 6 6 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6
Dundpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Dundpur (Ii) 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Garhewa 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ghatampur Kalan 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ghatampur Khurd 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Harchandpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Indemau Nihali Khera 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Jhagarpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Kalaon 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Kamra Jana Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Karmi 9 2 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 0 7
Karnai Pur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Katra Diwan Khera 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Kharjhara 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kheswa 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kukri 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Kumbhi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Lal Ganj I 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Lalganj Ii 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Lal Khera 5 1 4 4 4 3 0 3 4 4 0 4 3 0 4
Magrayar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Majhigawa 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Manpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Nasirpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Nihali Khera 4 0 4 4 4 2 0 2 4 4 0 4 2 0 4
Osiya 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Pahihardo 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Pali 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Pandeypur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Parauri Chandika Baks 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Parsanda 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Piprasar 4 1 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Purauna 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Qutubuddin Garherwa 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Raipur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rajapur Piprrha 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rawatpur 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Rudrpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Rujihai 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Sagwar 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Saru Khera 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sasan 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Sathniwala Khera 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Shukla Khera 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Terha 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Tilokpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
 .