Daily Upload Progress
State Name: Uttar Pradesh (9) District Name: Unnao (186) Developmment Block Name: Sikandarpur Karan (1613)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 116 10 106 106 106 104 0 104 52 106 106 0 106 104 0 106
Anup Pur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Ata 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Badarka Harbansh 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Badiya Khera 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bahuraj Mau 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Baidra 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bairagar 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Balai 3 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Band Hameer Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Banthar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Barua 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Behiti Gopalpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bethar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bhadohi 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bhainshi Koyalpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Bhainshi Naubasta 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chheriha 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Davepuradan Khera 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Dudhaora 3 0 3 3 3 2 0 2 3 3 0 3 2 0 3
Galgalha 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Gauri Tribhanpur 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Ghonghi Rautapur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Jagjeewan Pur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Karaundi 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Karmi Vizhlamau 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Karnipur Shivpuri 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kathadal Narain Pur 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Kathar 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Katri Alhuapur Sarosa 3 1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Katri Piper Khera 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kharaoli 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Khutaha Nongava 4 1 3 3 3 2 0 2 3 3 0 3 2 0 3
Koluhuwa Gara 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kulha Bagha 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Lakha Pur 3 1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Magarwara 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Mahai 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Mainha 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Majhara Piper Khera G/Ehatmali 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Malmau 3 1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Manohar Pur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Maswasi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Mawaiya Mafi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Nibai Gair Ehatmali 3 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Pahar Pur Suwas 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Pansari 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Poni 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Puchada Saraya 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Raithana 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rajwa Khera 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Ranipur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Rawat Pur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Rithanai 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Saidpur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Satan 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Sheshpur Nari 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Shuklapur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Sikanderpur Karan 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Singha 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Sumraha 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Supasi 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Tajpur 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Tikari Ganeshpur Athamli 3 1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Tikauli 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Vasaina 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Vibhaora Chandan Pur 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
 .