Daily Upload Progress
State Name: West Bengal (19) District Name: Dinajpur Dakshin (310) Developmment Block Name: Hili (2874) Gram Panchayat Name: Dhalpara (109217)
Village Name Village
Uninhabited
Field Survey Status Village
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status Village
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing Status Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
Total No.
of Assets
No. of Assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
No. of Geo
tagged images
accepted
No. of Geo
tagged images
rejected
Gram Panchayat Total 0 23 23 23 185 185 23 23 0 23 185 0 23
Basanta 7 7 7 0
Bhimpur 3 3 3 0
Chakdapat 7 7 7 0
Chak Mohan 7 7 7 0
Chapahat 7 7 7 0
Dabra 11 11 11 0
Dhalpara 9 9 9 0
Iswarpara 9 9 9 0
Jantipur 5 5 5 0
Kismat Dapt 22 22 22 0
Lalpur 9 9 9 0
Laskarpur 8 8 8 0
Mahishnota 7 7 7 0
Mulahat 9 9 9 0
Muraripur 12 12 12 0
Purba Kalikapur 7 7 7 0
Purbba Gobindapur 4 4 4 0
Purbba Jagannathpur 5 5 5 0
Purbba Thakurpur 2 2 2 0
Sarenbari 9 9 9 0
Srikrishnapur 9 9 9 0
Srirampur 9 9 9 0
Uttar Jamalpur 8 8 8 0
 .