Daily Upload Progress
State Name: West Bengal (19) District Name: Dinajpur Dakshin (310) Developmment Block Name: Tapan (2877) Gram Panchayat Name: Tapanchandipur (109247)
Village Name Village
Uninhabited
Field Survey Status Village
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status Village
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing Status Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
Total No.
of Assets
No. of Assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
No. of Geo
tagged images
accepted
No. of Geo
tagged images
rejected
Gram Panchayat Total 0 24 24 24 205 205 24 24 0 24 205 0 24
Aktail 12 12 12 0
Bajitpur 9 9 9 0
Bataskhanda 7 7 7 0
Dakshin Gauripur 6 6 6 0
Dakshin Jamalpur 9 9 9 0
Dinagar 10 10 10 0
Fatepur 10 10 10 0
Halidana 7 7 7 0
Jamalgachhi 6 6 6 0
Jamlabad 11 11 11 0
Kasba 12 12 12 0
Kasba Madhabpur 12 12 12 0
Kazi Bhagi 8 8 8 0
Madnahar 9 9 9 0
Mamudpur 6 6 6 0
Moha 6 6 6 0
Muraripur 9 9 9 0
Pathar Ghata 4 4 4 0
Rajapur 7 7 7 0
Ramrampur 8 8 8 0
Sehas 5 5 5 0
Sihur 8 8 8 0
Tapan 13 13 13 0
Telighata Bhabanipur 11 11 11 0
 .