Daily Upload Progress
State Name: Jharkhand (20) District Name: Sahebganj (340) Developmment Block Name: Taljhari (3244) Gram Panchayat Name: Bara Durgapur (115067)
Village Name Village
Uninhabited
Field Survey Status Village
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status Village
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing Status Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
Total No.
of Assets
No. of Assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
No. of Geo
tagged images
accepted
No. of Geo
tagged images
rejected
Gram Panchayat Total 6 32 26 26 69 33 19 26 0 26 33 0 19
Atarbhita (Daugati) 0 0 0 0
Baga (Pakaria) 0 0 0 0
Bara Durgapur 4 4 4 0
Basko 5 0 0 0
Basko 12 0 0 0
Bengariapahari 3 0 0 0
Bhagapahar 4 0 0 0
Chaugaria 0 0 0 0
Chetwa 0 0 0 0
Dangatok Pahar 0 0 0 0
Dangetok Santhali 2 2 2 0
Dhamdhamia Pahar 2 2 2 0
Garhduara 5 0 0 0
Gowdanga 0 0 0 0
Jokani Bedo 0 0 0 0
Jokani Mako 1 1 1 0
Kamogoda (Bara Bathani) 0 0 0 0
Karsori 0 0 0 0
Leba Mako 4 0 0 0
Mahadevpur 4 4 4 0
Mahulbone 3 0 0 0
Manskepu 0 0 0 0
Paharpur 6 6 6 0
Pansaga 0 0 0 0
Paraspani 5 5 5 0
Parte 0 0 0 0
Saharpur 5 5 5 0
Sajni Bedo 0 0 0 0
Sajni Mako 0 0 0 0
Shampur 4 4 4 0
Telotok 0 0 0 0
Teltok 0 0 0 0
 .