Daily Upload Progress
State Name: Madhya Pradesh (23)
District Name Total
Block
Total
GP
Total
Village
GP
Uninhabited
Field Survey Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded
No of
GPs
where
Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of GPs) No of
GPs
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram
Panchayat
Validated Copy
Geo Referencing Gram
Panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Downloaded
but not
Started
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - Some
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Data Survey - All
villages
data
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Uploaded
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - No of
GPs
having
Assets
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some
assets
Geo-
tagged
Field Survey Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All
assets
Geo-
tagged
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - All
Villages
signed
PDF
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Gram Panchayat Validated Copy - Some
Villages
signed
PDF
Rejected
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Data Verification - All
villages
Survey
Data
Verified
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - All Geo
tagged
images
Accepted
Field Block Verification Status (No. Of GPs) - Geo Referencing - Some Geo
tagged
images
Rejected
Total 313 23013 55102 0 23012 1 8 23003 23003 22998 56 22938 12897 22945 23003 0 23003 22937 1 22944
Agar Malwa 4 236 500 0 236 0 0 236 236 236 1 235 42 235 236 0 236 235 0 235
Alirajpur 6 288 544 0 288 0 0 288 288 286 1 284 288 286 288 0 288 284 0 286
Anuppur 4 277 576 0 277 0 0 277 277 277 0 277 142 277 277 0 277 277 0 277
Ashoknagar 4 328 882 0 328 0 0 328 328 328 0 328 177 328 328 0 328 328 0 328
Balaghat 10 690 1361 0 690 0 0 690 690 690 0 690 312 690 690 0 690 690 0 690
Barwani 7 409 715 0 409 0 0 409 409 409 5 404 205 404 409 0 409 404 0 404
Betul 10 554 1456 0 554 0 0 554 554 553 0 553 341 554 554 0 554 553 0 554
Bhind 6 439 941 0 439 0 0 439 439 438 0 438 178 439 439 0 439 438 0 439
Bhopal 2 222 517 0 222 0 0 222 222 222 0 222 195 222 222 0 222 222 0 222
Burhanpur 2 167 268 0 167 0 0 167 167 167 0 167 21 167 167 0 167 167 0 167
Chhatarpur 8 559 1249 0 559 0 1 558 558 559 5 553 99 553 558 0 558 553 0 553
Chhindwara 11 790 2019 0 790 0 0 790 790 789 0 789 308 790 790 0 790 789 0 790
Damoh 7 461 1217 0 460 0 2 458 458 460 0 460 225 458 458 0 458 460 0 458
Datia 3 290 664 0 290 0 0 290 290 290 0 290 181 290 290 0 290 290 0 290
Dewas 6 496 1127 0 496 0 0 496 496 496 0 496 109 496 496 0 496 496 0 496
Dhar 13 763 1578 0 763 0 1 762 762 763 0 763 738 762 762 0 762 762 0 761
Dindori 7 364 928 0 364 1 0 363 363 363 0 363 120 363 363 0 363 363 0 363
East Nimar 7 419 713 0 419 0 0 419 419 419 0 419 265 419 419 0 419 419 0 419
Guna 5 421 1331 0 421 0 0 421 421 421 5 415 190 415 421 0 421 415 0 415
Gwalior 4 263 581 0 263 0 0 263 263 263 0 263 262 263 263 0 263 263 0 263
Harda 3 220 556 0 220 0 0 220 220 220 0 220 63 220 220 0 220 220 0 220
Indore 4 334 621 0 334 0 0 334 334 334 0 334 216 334 334 0 334 334 0 334
Jabalpur 7 527 1438 0 527 0 0 527 527 527 7 520 527 520 527 0 527 520 0 520
Jhabua 6 375 818 0 375 0 0 375 375 375 1 374 45 374 375 0 375 374 0 374
Katni 6 407 950 0 407 0 0 407 407 407 0 407 163 407 407 0 407 407 0 407
Khargone 9 589 1408 0 589 0 1 588 588 589 0 589 118 588 588 0 588 589 0 588
Mandla 9 490 1257 0 490 0 0 490 490 490 1 489 389 489 490 0 490 489 0 489
Mandsaur 5 468 954 0 468 0 0 468 468 467 1 466 388 467 468 0 468 466 0 467
Morena 7 478 849 0 478 0 0 478 478 478 0 478 464 478 478 0 478 478 0 478
Narmadapuram 7 428 961 0 428 0 0 428 428 428 1 427 219 427 428 0 428 427 0 427
Narsinghpur 6 450 1057 0 450 0 0 450 450 450 0 450 29 450 450 0 450 450 0 450
Neemuch 3 243 813 0 243 0 0 243 243 243 0 243 193 243 243 0 243 243 0 243
Niwari 2 136 279 0 136 0 0 136 136 136 0 136 131 136 136 0 136 136 0 136
Panna 5 386 1047 0 386 0 0 386 386 385 2 383 299 384 386 0 386 383 0 384
Raisen 7 521 1472 0 521 0 0 521 521 517 0 517 270 521 521 0 521 517 0 521
Rajgarh 6 622 1725 0 622 0 0 622 622 622 0 622 403 622 622 0 622 622 0 622
Ratlam 6 419 1082 0 419 0 0 419 419 419 0 419 283 419 419 0 419 419 0 419
Rewa 9 820 2713 0 820 0 1 819 819 820 8 812 496 811 819 0 819 812 0 811
Sagar 11 765 1989 0 765 0 1 764 764 764 4 760 311 761 764 0 764 760 1 761
Satna 8 695 1960 0 695 0 0 695 695 695 0 695 595 695 695 0 695 695 0 695
Sehore 5 542 1086 0 542 0 0 542 542 542 1 541 251 541 542 0 542 541 0 541
Seoni 8 635 1585 0 635 0 0 635 635 635 0 635 534 635 635 0 635 635 0 635
Shahdol 5 390 838 0 390 0 0 390 390 390 0 390 178 390 390 0 390 390 0 390
Shajapur 4 352 627 0 352 0 0 352 352 352 3 349 207 349 352 0 352 349 0 349
Sheopur 3 236 625 0 236 0 1 235 235 236 0 236 189 235 235 0 235 236 0 235
Shivpuri 8 587 1357 0 587 0 0 587 587 586 2 584 258 585 587 0 587 584 0 585
Sidhi 5 400 1055 0 400 0 0 400 400 400 1 399 161 399 400 0 400 399 0 399
Singrauli 3 316 731 0 316 0 0 316 316 316 3 312 230 312 316 0 316 312 0 312
Tikamgarh 4 324 682 0 324 0 0 324 324 324 1 323 256 323 324 0 324 323 0 323
Ujjain 6 609 1107 0 609 0 0 609 609 609 1 608 262 608 609 0 609 608 0 608
Umaria 3 236 647 0 236 0 0 236 236 236 1 235 122 235 236 0 236 235 0 235
Vidisha 7 577 1646 0 577 0 0 577 577 577 1 576 249 576 577 0 577 576 0 576
Note :
'No Of GPs Where Gram Sabha Video Uploaded' - Number of gram panchayats where field survey data of all villages have been uploaded.

'No Of GPs Where Field Survey Completed' - Number of gram panchayats where field survey data of all villages have been uploaded with signed pdf and geo tagging assets.
 .